Дом за стари хора ГЕРИ - Кранево

„Да добавим не  години към живота, а живот към годините"

Подробно